Det levande systemets självläkande kraft

Vi utgör alla tillsammans “Det levande mänskliga systemet.” Vi har en drivkraft att överleva tillsammans och fortplanta oss som finns nedärvd i våra gener. Det innebär att vi som ett levande system ständigt söker efter vad som krävs för att vi ska kunna anpassa oss efter nya omständigheter. Något vi delar med allt levande.

Inom den systemiska teorin benämns den kraften som “connectedness with the source” eller “oneness”. På samma sätt som människan har en själ, så har systemet också en unik odefinierbar kraft som knyter oss samman. Vår utmaning handlar om att lyssna inåt och till varandra. Prata om det “riktigt viktiga” för oss människor, som att skapa ett samhälle en värld som vi alla kan leva i, känna oss trygga och få våra behov tillfredsställda. Frågan är “Vad är det som knackar på dörren och vill skapas hos just er?”


“Systemet vet ofta självt vad som behövs men det är lätt att fastna i gamla lösningar och beteenden.“

Under våra år som organisationskonsulter, har vi fascinerats av hur mycket visdom det finns samlat i grupper och större mänskliga system. Systemet vet ofta självt vad som behövs men det är lätt att fastna gamla lösningarna och beteenden. Det kan också vara lättare och köra på i samma gamla hjulspår. Att lyssna in, innebär att stanna upp, skapa utrymme och utforska tillsammans. Då kommer ni att veta vad ni ska göra och vilken horisont ni vill gå emot.

Att arbeta systemiskt med att utveckla grupper och organisationer innebär att fånga upp skeenden, små händelser, sätt att kommunicera och reaktioner som visar sig i stunden. De är alla delar som speglar hur just ert system har utvecklats och skapat en kultur. Beteenden i ett system säger ofta mer om själva system än om individen.

Det mest användbara förhållningssättet vid utveckling och förändring är inte ett individperspektiv utan ett helhetsperspektiv. Vad är det vi omedvetet skapar tillsammans genom att påverka varandra och hålla kvar vid oprövade antaganden? .

Vi behöver se på systemet som en helhet, då upptäcker vi andra saker.

  • Hur ser man på varandra?
  • Vad händer och vad bara är?
  • Finns det små dilemman som dilemman är hela organisationens utmaning?
  • Vilket hinder är vi alla en del av?
  • Vilken funktion fyller vårt beteende och på vilket sätt gagnar det oss som system?
  • Vad väljer vi att se?
  • Vad väljer vi att blunda inför?
  • Vilka oprövade antaganden uppfattar vi som sanningar?

Det systemiska ögat ser bakom det individuella och försöker fånga det som vi omedvetet skapar tillsamman. Därför behöver vi lyssna med örat mot marken och försöka fånga både det som bara sker och det som vill växa fram.

Det systemiska ögat ser bakom det individuella och försöker fånga det som vi omedvetet skapar tillsamman. Därför behöver vi lyssna med örat mot marken och försöka fånga både det som bara sker och det som vill växa fram.

Det är komplext. Levande mänskliga system fungerar cirkulärt, där faktorer ständigt påverkar varandra i en strid ström. Det finns ingen självklar väg framåt, ingen enkel lösning. Vi behöver skapa hypoteser som vad som pågår för att sedan pröva och ser vilken feedback vi får av systemet. Att hitta någon eller något du blint tror på blir som ett försvar mot verkligheten. Ett sätt att komma undan och inte ta ansvar. Det viktigaste är att lyssna och pröva sig fram, vad är det som knackar på dörren?

Egentligen vet vi då instinktivt vad vi skulle behöva göra. I organisationer är det lätt att följa strömmen, att välja att göra det vi alltid gör och följa invanda beteendemönster. Det känns ofta tryggt, men kan leda åt fel håll. Beteendemönster och vanor kan spara energi genom att underlätta beslutsprocesser, men de hotar att stjäla energi om vi de inte stämmer överens med vad vi innerst inne tror på.

Energi skapas när vi möter de utanför vårt system som behöver det vi arbetar för att skapa. Såsom när polisen som finns till för att skapa trygghet möter medborgare i situationer där de behöver hjälp och polisen kan bistå dem. Då känner vi att det vi gör är meningsfullt, det ger oss kraft och energi att fortsätta.

Det är lätt att uttala sig om andra, värdera och komma med synpunkter. Ett annat sätt är att visa medkänsla och tänka sig in i deras situation fullt ut. Det är inte alltid lätt men lyckas du kan du bli den resonanslåda det behöver för att förstå sig själva och sitt system.

“Energi skapas när vi möter de utanför vårt system som behöver det vi i vårt system arbetar för att skapa.”

Allt som sker speglar systemet. Varje liten händelse är därför en källa till kunskap så länge vi har nyfikenhet och möjlighet att stanna upp för att observera och fråga. Vad betyder gesten innan orden? Fortsätt att utforska mönster: det viktiga är inte “kalla fakta” utan den “varma data” som sker i stundens dans mellan medarbetare i ett levande system. Vår roll som om konsulter är att väcka nyfikenhet kring erfarenheter utan att föreläsa om deras exakta betydelse. Vi vill upptäcka systemet tillsammans med de som skapar det. Förstå då kan vi hitta nycklar till utveckling och förändring.

Ha modet att stanna kvar i en situation och undersök vad som utan att på förhand veta. Lita på den kunskap och intelligens som finns i det levande mänskliga systemet.

Praktisk info
När:
-
,
Var:
Kostnad:

Lorem ipsum dolor sit amet, enim ac quis lectus in, pharetra lorem sodales metus tortor.

Charlotte Uggla

Marika Brandt Brune

Marika är organisationspsykolog med 30 års erfarenhet, specialist inom arbetspsykologi och brinner för att utveckla organisationer och dess levande mänskliga system.