Hej!

Vår vision: Välmående medarbetare i drivkraftiga organisationer som förbättrar vår värld.

Våra principer

Vi strävar efter denna vision genom att jobba efter dessa principer:
Ett levande system.
Utgångspunkten för våra principer är att vi är del av ett och samma levande system. Genom att förstå och bekräfta det kan vi utveckla någonting som är bättre än det vi har idag.
Komplexitet som verktyg.
Alla levande system består av djupa orsakssamband där de många delarna är beroende av sin samverkan för att kunna existera. Genom att se det framträder ordning i kaoset.
Det gäller att utveckla förmågan att se det man gör i samband med ett större sammanhang. På så sätt kan vi agera på förståelsen av att det jag gör har djupa verkan.
Medvetenhet om den egna rollen.
Såväl individer som organisationer har grundläggande drivkrafter. Ofta rör det sig om en djupare passion och en längtan som rätt använd kan bli till förändringskraft.
Passion som skaparkraft.
Tillförsikt inför förändringen.
Våga tro på att saker och ting kan växa fram om vi släpper kontrollen. Det handlar i grunden om cirkulärt tänkande och mod att hantera det i all dess komplexitet.
Med respekt och medkänsla.
Förändringsprocessen innebär många svåra beslut. Målet är att inkludera allt levande utifrån den roll som det har i helheten. Det gör vi genom respekt och medkänsla.

Insikter på vägen