Strategisk riktning

Förtydliga syftet och hitta ledstjärnan som ger gemensam riktning.

Genom kartläggningar som lägger grunden för en tydlig handlingsplan hjälper vi styrelser, ledningsgrupper och medarbetare att enas om vägen fram.

Allt börjar med att ställa rätt frågor. Ur den processen växer handlingsplaner fram som bygger på insikter om den egna organisationen såväl som dess omvärld.

Det här får du av oss

Kraftfulla organisationer
Ledning och styrning utifrån systemsyn och tillit. Kultur med tillit och gemensamt skapande. Med livet som insats - Säkerhetskulturer.
Strategiska ledningsgrupper
Framtidsäkra verksamheten. Jobba på tvären - samverkan mellan ledningsgrupper. Utveckla flexibilitet och hantera komplexitet
Kreativa och produktiva team
Frigör er samlade kraft.
Modiga ledare
Systemisk coaching – utforska helhet. Handledning – hantera komplexa situationer. Rollanalys - våga ta auktoritet.
Ansvarstagande medarbetare
Reflektera över erfarenhet och utmaningar. Rollanalys – Våga ta din auktoritet.
Föreläsningar
Hjärna.

Så här går det till

1

Titta inåt, lyssna utåt.

Först tar vi ett undersökande grepp som identifierar drivkrafter, styrkor, position och organisationsstruktur.

Tillsammans arbetar vi med att förstå ert sammanhang och vilka behov er verksamhet svarar mot.  

2

Luta bakåt, sikta framåt.

Efter upptäcktsfasen tar vi fasta på existerande utvecklingsområden för att tydligt kunna se framtida möjligheter.

Därpå formulerar vi målbilder utifrån de insikter vi har gjort. Det ger en samordnad plan och ett gemensamt fokus.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Hej! Jag heter Marika Brandt Brune och är grundare och facilitator här på Go Beyond.

Boka en fri konsultation med mig så tar vi reda på din organisations behov och hur vi på bästa sätt kan hjälpa er.
Boka en fri konsultation

Insikter på vägen