Vill du utveckla dig till systemisk coach?

Nu mer än någonsin behövs systemiska coacher som kan stödja ledare, medarbetare och grupper i dessa tider av förändring. Pandemin har visat oss vikten av att samarbeta över gränser för att lyckas med våra uppdrag. Du som terapeut, samtalsledare, coach och ledare har en viktig uppgift att fylla.

Vi söker dig som arbetar med utvecklande processer som rör individer, grupper eller större mänskliga system i rollen som terapeut, samtalsledare, coach eller ledare.

Vill du;

  • Arbeta utifrån ett systemiskt perspektiv med helheten i fokus
  • Utöka din metodarsenal med systemiska metoder så som Rollanalys, Critical Incident och “Organisation-In-The Mind”
  • Hantera komplexitet och bidra till att lösa knepiga utmaningar
  • Stödja organisationer i arbetet med att skapa värde för andra människor och för världen

Vi utgår ifrån fyra olika perspektiv som alla interagerar med varandra.

  • Det systemiska perspektivet där vi fokuserar på hur vi relaterar till varandra och skapar kulturer
  • Det psykodynamiska perspektivet som synliggör omedvetna processer och kraftfält
  • Ett psykosyntesperspektiv som lyfter fram den själsliga nivån parallellt med vad som sker konkret i stunden
  • Den affektiva neurovetenskapen som beskriver hur vår hjärna fungerar och hur våra instinkter påverkar oss i arbetet

Vi arbetar processorienterat med fokus på rollen som systemisk coach. Lärandet bygger på ett parallellprocesstänkande, där vi fokuserar på din utveckling med metoder och verktyg som du i din tur kan använda med dina klienter.

Som systemisk coach arbetar du inte bara med klienterna som du har framför dig. Du arbetar indirekt även med den arbets-/ledningsgrupp som hen är en del av samt de kraftfält som finns både inom och utanför organisationen.

Praktisk info
När:
27
December
-
4
January
,
2023
Var:
Online
December
Kostnad:
1500 kr
December

Lorem ipsum dolor sit amet, enim ac quis lectus in, pharetra lorem sodales metus tortor.

Charlotte Uggla

Marika Brandt Brune

Marika är organisationspsykolog med 30 års erfarenhet, specialist inom arbetspsykologi och brinner för att utveckla organisationer och dess levande mänskliga system.